Robinböckerna är en ny, humoristisk läromedelsserie F-3, med såväl omfattande tryckt och digitalt lärarstöd, läseböcker och arbetsbok som digital färdighetsträning i Bingel. Läseboken för respektive årskurs finns på tre nivåer så att alla elever ges möjlighet att utveckla sin läsning efter egen förmåga.

HÄR kan du läsa mer om Robinböckerna